Język angielski dla biur rachunkowych
PIBR rozpoczyna przygotowania do uruchomienia systemu szkoleń w zakresie języka angielskiego dla właścicieli i pracowników biur rachunkowych. Projekt jest realizowany we współpracy z jedną ze szkół języka angielskiego specjalizującej się w e-learningu. Obecnie trwają testy nowoczesnej metody nauczania języków z udziałem pracowników obsługujących klientów w biurach rachunkowych.
PIBR rozpoczęła proces certyfikacji księgowych
Zarząd PIBR podjął uchwałę o nadaniu pierwszych tytułów kompetencji zawodowych Ekspert Księgowy. Tym samym rozpoczął się proces certyfikacji. Obecnie certyfikat Ekspert Księgowy mogą uzyskać osoby posiadające Certyfikat Księgowy Ministerstwa Finansów. W następnej kolejności o certyfikaty będą mogły ubiegać się osoby, które wyrażą wolę zdania egzaminu, którego regulamin jest obecnie przygotowany.
Łatwopalni
Podejmując nowe wyzwanie wyzwalamy całe pokłady energii angażując je w realizację narzuconego sobie celu. Nie zdajemy sobie przy tym sprawy, że niekontrolowane zaangażowanie w wykonywaną pracę może stać się początkiem naszej porażki. Funkcjonujemy bowiem w otoczeniu, które hołubi osoby poświęcające więcej czasu niż inni na realizację celów zawodowych. Przyjmuje się w sposób uproszczony, że większe [...]
Szara strefa – nowotwór biznesu
Biuro rachunkowe podmiotem szczególnej troski…
Biznes usług księgowych tak jak każdy inny narażony jest na podgryzanie przez szarą strefę. Nikt dotychczas nie zadał sobie trudu dokonania oceny rozmiarów tego zjawiska w naszej branży.
Opierając się na wieloletnich działaniach związanych z badaniem rynku usług księgowych szacuję, że wynosi ona około 25-30% rynku. Oznacza to, że nawet około 30% potencjalnych klientów biur rachunkowych obsługiwanych jest przez nieuczciwą konkurencję…
Miło nam poinformować Państwa, że rozpoczęliśmy organizację cyklu spotkań właścicieli biur rachunkowych z naczelnikami urzędów skarbowych.
Spotkania odbywać się będą pod hasłem „Biuro rachunkowe podmiotem szczególnej troski” i mają na celu wypracowanie i utrwalenie zasad i form współpracy biur z organami podatkowymi, ustalenie działań służących wspólnemu interesowi urzędu skarbowego i biur rachunkowych, określenie korzyści wynikających z jasno sprecyzowanych zasad współpracy…
Certyfikaty i specjalizacje jako kluczowy element projektu PIBR Dobre Biuro Rachunkowe (DBR)

System DBR jest nowoczesnym systemem pracy zespołowej realnie rozdzielającym zakres wiedzy i doświadczenia pomiędzy poszczególnych członków zespołu. Pozwala on na sprawną i w pełni profesjonalną obsługę klienta biura rachunkowego. W tym celu PIBR oferuje system ścieżek edukacyjnych mający na celu przygotowanie i doskonalenie kadr Dobrego Biura Rachunkowego.
Zmiany w PIT i CIT: czy biura rachunkowe podniosą ceny?
GIIF informuje o pracach w zakresie zwalczania prania pieniędzy
Zmiany w ustawach o PIT i CIT, które przewiduje ustawa deregulacyjna uderzą nie tylko w podatników, lecz także w biura rachunkowe. To głównie na nie spadnie od 1 stycznia ciężar obowiązkowej korekty kosztów uzyskania przychodów w przypadku nieopłaconych na czas faktur.
Początek roku zapowiada się więc bardzo nerwowo zarówno dla klientów, jak i samych biur rachunkowych…
Na internetowej stronie Głównego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) ukazały się dokumenty dotyczące zwalczania prania pieniędzy: „Publiczne Oświadczenie FATF – 19 października 2012 r.” oraz „Poprawa Międzynarodowej Zgodności Standardów AML/CFT: proces w toku – 19 października 2012 r.” GIIF, współpracując z Grupą Zadaniową ds. Zwalczania Prania Pieniędzy (FATF), wykonuje swoje zadania w tym zakresie w ramach Specjalnego Komitetu Rady Europy MONEYVAL…
Kontrowersyjne udogodnienia dla podatników stały się faktem…
Felietony: Dokąd zmierza rynek?
Dziś, 30 listopada, Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce. Ustawa natychmiast została ogłoszona w Dzienniku Ustaw 2012 r. pod poz. 1342. Takiego tempa procesu legislacyjnego już dawno nie widzieliśmy. Ustawa uchwalona została przez Sejm w dniu 16 listopada. 21 listopada jej treść przekazano do Senatu…
Od zarania dziejów trwa walka pomiędzy biedą, a bogactwem. Problem stary jak świat. Wszelkie badania i obserwacje dowodzą, że bieda podlega dziedziczeniu. Nie ma to oczywiście żadnego związku z genami w sensie biologicznym. Związane jest to z dziedziczeniem określonych zachowań. Człowiek wychowany w rodzinie ludzi bogatych, prawdopodobnie również będzie bogaty. Człowiek wychowany wśród ludzi biednych prawdopodobnie również będzie biedny…